תכנית בנסיית הבכורה של פטרוס כיום < הבנויה במתכונת הכנסיה מהמאה ה־‭.5‬ האבן במרכז הבנסיה (ו) מזוהה כ"שולחן המשיח- ‭מנסה")‬ קריסטי־)