כנסיית הבכורה של פטרוס (מנזה כריסטי)

ויהי אחרי אכלם אמר ישוע אל שמעון פטרוס שמעון בן יונה התאהב אתי יותר מאלה ויאמר אליו כן אדני אתה ידעת כי אהבתיך ויאמר אליו רעה את טלאי : ויאמר אליו עוד הפעם ... התאהב אתי ויאמר אליו כן אדני אתה ידעת כי אהבתיך ויאמר אליו נהג את צאני ' ויאמר אליו פעם שלישית ... התאהב אתי ויתעצב פטרוס על כי אמר אליו בשלישית התאהב אתי ויאמר אליו אדני את כל אתה יודע וידעת כי אהבתיך ויאמר אליו ישוע רעה את צאני . ( יוה' כא , טו-יז ) כנסיית הבכורה של פטרוס נמצאת לפי המסורת במרחק של כ 300 מ' מזרחה לכנסיית נס הלחם והדגים בטבחה , במקום שישו הופיע לפני השליחים לאחר תחייתו והעניק את הבכורה לפטרוס . כאן גם סעד עמם ובמרכז הכנסיה מצוי סלע המנציח ארוע זה , הידוע בשם "מנזה כריסטי" - שולחן המשיח . הכנסיה בנויה באחד מהמקומות הנאים ביותר לחוף הכנרת . המעיינות החמים הזורמים לכנרת המושכים לכאן את הדגים בהמוניהם , והמפרצים הנותנים מחסה לסירות הדיג , הפכו כבר בימים עברו לאחד המקומות המבוקשים ביותר על ידי דייגי הכנרת . מכאן יובן מדוע פטרוס והשליחים שהו במקום זה . כאשר פטרוס אומר לשליחים שהיו עמו : "הנני הולך לדוג" והם הצטרפו אל...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל