כנסיית נס הלחם והדגים: הכנסיה הקדומה (באפור) והכנסיה מהמאה החמישית (בשחור‭;(‬ ו. פסיפס הלחם והדגים ‭.2‬ פסיפס עם מוטיבים מאזור הנילוס