כנסיית נס הלחם והדגים

במקום זה חולל ישו את אחד מניסיו הידועים ביותר , נס הלחם והדגים : " ויהי לפנות ערב ויגשו אליו תלמידיו ויאמרו המקום חרב וגם נטה היום שלחה את המון העם וילכו אל הבפרים לקנות להם אכל : ויאמר אליהם אינם צריכים ללכת תנו אתם להם לאכל : ויאמרו אליו אין לנו פה כי אם חמשת ככרות לחם ושני דגים : ויאמר הביאום אלי הלם : ויצו את העם לשבת על הדשא ויקח את חמשת ככרות הלחם ואת שני הדגים וישא עיניו השמימה ויברך ויפרס ויתן את הלחם לתלמידים והתלמידים נתנו לעם : ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן הפחותים הנותרים שנים עשר סלים מלאים : והאבלים היו כחמשת אלפי איש מלבד הנשים והטף '' ( מתי יד , טו-כ . השווה : מרקי ו , ל-מד ; ליקי ט , י-יז ; ירחי ו , א-יג ) מסיפור הכתובים עולה בבירור , שנס זה התרחש ממזרח לכנרת , שכן מיד לאחר הנס שבו ישו ותלמידיו בסירה לבקעת גנוסר . בעבר אף נהגו להנציח נס דומה ( האכלת ה ( 4 000 בכורסי שממזרח לכנרת , לצד נס החזירים . במשך הזמן , מכל מקום , הועתק ' הנס לטבחה שבצפון מערב הכנרת . הגישה לכאן היתה נוחה בהרבה , ובה בעת היה זה גם אחד ממוקדי פעילותו של ישו בגליל שבו הונצחו גם ארועים אחרים . " נס ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל