למעלה: נס הלחם והדגים בפסיפס מהמאה השישית (לפני מזבח הכנסיה)