טבחה וכנסיותיה

ויהי בהתהלכו על יד ים הגליל וירא שני אנשים אחים את שמעון הנקרא פטרוס ואת אנדרי אחיו והמה משליכים מצודה בים כי דיגים היו : ויאמר אליהם לבו אחרי ואשימכם לדיגי אנשים : ויעזבו מהרה את המכמרות וילכו .-אחריו ויהי בעברו משם וירא שני אנשים אחים אחרים את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו באניה עם זבדי אביהם מתקנים את מכמרותם ויקרא אליהם : ויעזבו מיד את האניה ואת אביהם וילכו אחריו . ( מתי ד , יח-כב . השווה : מרק' א , טז-כ ) טבחה נמצאת בצפוךמערב הכנרת , במרחק של כ 3 ק"מ דרומה מכפר נחום . זוהי בקעה שטוחה ופוריה המושקית במעיינות אחדים . בימים עברו נבעו בבקעה לא פחות משבעה מעיינות , ומכאן השם טבחה , שיבוש ערבי של השם היווני "הפטפגוך , שפירושו "שבעה . "מעיינות בימי בית שני נקרא אחד המעיינות בשם "כפר , "נחום כעדותו של יוסף בן מתתיהו ( מלח' ג , י . ( המקום לא היה מיושב בימי בית שני . לעומת זאת , היה זה אחד מאזורי הדיג העשירים ביותר בכנרת , לא במעט בשל המעיינות החמים שהתנקזו שם לימה והיו מקור משיכה לדגים , ובעיקר לדגי השפמנון בעלי המוצא הטרופי שהתרכזו באזור שהיה לשדה דיג מועדף עד לזמן החדש . באזור זה מצא יש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל