הנמל הקדום במגדלא. הסירה נתגלתה מאחורי שובר הגלים, משמאל