הכנעת המורדים היהודים בידי הורדוס, באמצעות חיילים שהורדו בתיבות ממצוקי הארבל