סרקופג מעוטר מהתקופה הרומית המאוחרת שנתגלה במגדל (נראה ממערב לכביש)