תכנית החפירות במגדל, שנערכו בידי הפרנציסקנים ו. ק רדו ‭.2‬ דקומנוס ‭.3‬ מתקני מים ‭.4‬ בית מידות רומי עם בריכת מים ‭.5‬ בית כנסת? ‭.6‬ אזור מגורים