למעלה: רצפת פסיפס מהתקופה הביזאנטית שנחשפה במגדל ובה נראת סירה קדומה — מהתאורים המוחשיים היחידים של סירה בכנרת מתקופה זו (מוצגת כיום בכפר נחום)