הכנרת במסורת הנוצרית

הליכה על המים והאניה הלכה בתוך הים ותטרף מן הגלים בי הרוח לנגדה : ויהי באשמרת הרביעית ויבא אליהם ישוע מתהלך על פני הים : והתלמידים בראתם אותו מתהלך על פני הים נבהלו לאמר מראה רוח הוא ויצעקו מפחד : וידבר ישוע פתאם אליהם חזקו כי אני הוא אל תיראו . ( מתי יד , כב-בה . השווה : מרק' ו , מו-נב ; יוה' ו , טז-כא ) ארועים אחרינו : השליחים הראשונים ( מתי ד , יח-כב ) הרגעת הסערה בים ( מתי ח , כג-כו ) גרוש השדים ( מרק' ה , א-כ ) נס הדיג ( לוק' ה , א-יא ) התגלות ישו לתלמידיו לאחר מותו ( יוח' בא , א-כג ) הכנרת נזכרת בשמות אחדים בברית החדשה : ים הגליל ( מרק א , טז ;( ים גנוסר ( לוק' ה , א ) וים הגליל אשר לטבריה ( יוח' ו , א . ( הכנרת היא מהמקומות המקודשים ורבי ההשראה עבור הצליינים הנוצרים . ביקורם באזור הוא אחד מרגעי השיא בשהותם בארץ , המלווה בהתרגשות ותחושת התעלות . תורמים לכך השלווה והנוף הפסטוראלי של הכנרת וסביבתה כמו גם קדושתה והזכרונות שנכרכו אליה , הקשורים לראשית פועלו של ישו באזור הכנרת . לא בכדי נקרא המקום בפי הסופרים הנוצרים "האציל שבימים , שנשא על גליו את מלך המלכים ישו , וחופיו היו עדים לג...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל