תוכן עניינים

הקדמה 5 מבוא 9 וסיליוס צפיריס / לתולדות המקומות הקדושים לנוצרים בארץ ישראל 14 הכנרת במסורת הנוצרית 25 טבריה במסורת הנוצרית 27 יזהר הירשפלד / "כנסיית העוגן" על הר ברניקי בטבריה 32 מגדלא ( מגדל ) 41 בקעת גנוסר וסביבתה 45 " סירת ישו" בקיבוץ גנוסר 47 טבחה ובנטיותיה 51 כנסיית נס הלחם והדגים ;( 53 ) כנסיית הבכורה של פטרוס ( מנזה קריסטי ) ( 59 ) הר האושר 62 כפר נחום 68 וסיליוס צ & יריס / הכנסייה היוונית אורתודוכסית בכפר נחום ( כנסיית 12 השליחים ) ( 77 ) בחירת השליחים באזור הבנרת 79 כורזין 82 בית ציידא במסורת הנוצרית 83 כורסי 86 הירדנית ( אתר הטבילה ) 90 אתרים אחרים 92 קרני חיטין ; בית ,-ירח ,-וסיתאס תל הדר מנדל נון / הכנרת ודייגיה בברית החדשה 94 " בית העוגנים" — מוזיאון לתולדות הדיג בעין גב ( 113 ) רמי ערב / חפירות בית ציידא וחקירתה 15 ו חיים גורן / הפעילות הנוצרית לחופי הכנרת בזמן החדש 125 אסתי דבורל'עקי / נוצרים במרחצאות המרפא באזור הכנרת 153 שעות ביקור בכנסיות ובאתרים בעלי עניין לנוצרים מסביב לכנרת 142 המאמרים שבהם לא מצוין שם המחבר , נכתבו בידי אלי שילר , גבריאל ברקאי ורמי דגני .  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל