הקדמה

אזור הכנרת הוא מהמקומות המקודשים ביותר במסורת הנוצרית . אף על פי כן אין כמעט ספרות עדכנית בנושא זה , שכן עד עתה לא פורסם ספר שיטתי על הכנרת וסביבתה במסורת הנוצרית , וודאי שלא בעברית . פרסום זה הוא על כן דבר בעתו . במקורו חומר זה היה אמור להיכלל בחוברת "הכנרת וסביבתה" ( אריאל מס' , ( 136-135 אלא שבמהרה הסתבר שהמצע לא יספיק וכי יש מקום להרחיב את היריעה לחוברת נפרדת . השתדלנו להביא בפני הקורא חומר שלם ושימושי ככל הניתן . ואמנם , עיקר חשיבות החוברת הוא בריכוז שיטתי של המידע באופן עדכני וממצה . עם זאת יש בה גם חידושים רבים , שחלקם רואה כאן אור לראשונה . החוברת נחלקת לשלושה חלקים עיקריים : חומר רקע , סקירת האתרים ומאמרים מעמיקים בנושאים נקודתיים למעוניינים להרחיב . יש לדעתנו חשיבות בהבאת חומר רקע נרחב לגבי אופיו ויחודו של האזור בכללו , בעיקר לצליינים פרוטסטנטים . חומר רב בנושאים אלו יוכל הקורא למצוא גם בחוברות שכבר פרסמנו בעבר , בגון הבנרת וסביבתה ( אריאל מס' 35 36-ו ו ) ובן טבריה ואתריה ( אריאל מס' . ( 54-53 תודתנו נתונה בזאת לכל אלא שסייעו לנו במלאכתנו . תודתנו לכותבים הרבים שתרמו מפרי עטם...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל