תנועת המוסר

בשנת התק"ע ( 1810 ) נולד בליטא רבי ישראל ליפקין מסלנט , הוא רבי ישראל סלנטר מחולל תנועת המוסר . תנועת המוסר נועדה בראש ובראשונה לעולם הישיבות , אבל הרעיון מכוון , למעשה , לכל אחד ואחד מאיתנו . מטרתה של התנועה היא להחדיר בלב כל ארס עקרונות וערכים מעולם המוסר ומתחום האתיקה , ולהשביח את מערכת היחסים שבין אדם לחברו . רבי ישראל מסלנט , כמו רבו , רבי זונדל מסלנט , נוכח שרבים הם האנשים בעלי ידע תורני נרחב , חלקם אפילו תלמידי חכמים ממש , שמידותיהם ותכונות נפשם אינן הולמות את דרכה של היהדות . דרכם אינה הדרך שבה רוצה היהדות לראות את האדם השלם . ואם תלמידי חכמים נוהגים שלא כשורה , קל וחומר שאותם יהודים שלא זכו ליהנות מאורה של תורה , עלולים לסטות מן הדרך הנכונה . על פי השקפת העולם של תנועת המוסר , במהלך החיים נדבקות לאדם תכונות שליליות רבות , אשר פוגמות את טוהר נפשו ומעבירות את יחסו לזולתו . אולם האדם אינו מודע לכך , שכן מירוץ החיים אינו נותן לאדם מנוח ואינו מותיר לו זמן להתבונן אל עצמו פנימה . אם רק היה האדם עוצר לרגע לעשות חושבים , לעשות בדק בית בנפשו , היתה אישיותו נבנית לתלפיות . תנועת המוסר א...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)