תנועת החסידות

את מהותה של תנועת החסידות , את אישיה ואת קורותיה לא ניתן לתאר על בסיס היסטורי , תיעודי ועובדתי בלבד , שכן חומרים אלו לא ממצים את אופייה של זו ואת תרומתה לעם היהודי . מילה בת הברה אחת , אך בעלת משמעות עמוקה , מאפיינת תנועה זו ובלעדיה אין לה קיום - לב . זה הדגש , זה היסוד עליו נשענת החסידות : "רחמנא ליבא בעי" - יותר מכל דבר אחר , חפץ הקב"ה בלבו של עובד השם , שעבודתו תהיה מתוך יראה ומתוך אהבה כאחד . ואכן , הרגש , ההתלהבות , הדבקות וחום הלב - אלה הדברים המבטאים את תנועת החסידות לדורותיה . עצם הביטוי - חסידות - נגזר מהמילה חסד , והוא בעל שתי משמעויות לפחות : חסידות במשמעות המקובלת ביחסים בין אדם לחברו - עשיית חסד , אהבת חסר ורדיפה אחר ההזדמנות להיטיב עם הזולת . מעשים אלה מציינים את אורחות חייו של החסיד . משמעות נוספת של החסידות היא ההתנהגות " לפנים משורת , "הדין להתאמץ לעשות יותר ממה שמחייבת ההלכה , ובעיקר לנהוג עם הזולת באהבה ובאחווה גם אם מצד הדין אין הוא ראוי לכך . עוד בהיות ישראל במדבר מורה יתרו למשה רבנו חתנו ( שמות יח כ : ( "והודעת להם את הךךך ילכו בה ואת המ 7 גשה אשר יעשוך . דרשו על ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)