סנהדרין

המילה סנהדרין מקורה בשפה היוונית ופירושה מועצה , התוועדות . היו לנו בהיסטוריה של העם היהודי סנהדרין גדולה אחת וסנהדריות קטנות הפזורות בערי ישראל . הסנהדרין הגדולה מנתה שבעים ואחד חכמים , והמקור לקיומה מופיע כבר בספר במדבר , כאשר משה רבנו כורע תחת נטל המעמסה ואומר ( יא יד : ( "לא אוכל אנכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי כבד . "ממני תשובת הקב"ה היא ( שם טז-יז : ( "אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ןךעה כי הם •? זקני "' : העם : T T ושטריו : T : ולקחת T T : ' אתם T אל אהל V V מועד •? ... ואצלתי ? : — T : מן הרוח — T ' אשר . — ;• עליןל ושמתי . "עליהם כך קמה במדבר ההנהגה הרוחנית הראשונה לעם היהודי . משה ביחד עם שבעים מזקני העם . בראשית ימי שיבת ציון , כשהעם עלה מבבל בימי עזרא ונחמיה , ההנהגה היתה נתונה בידי אנשי כנסת הגדולה . הכנסת הגדולה מנתה מנתה בסך הכול מאה ועשרים איש ופעלה בתחילת ימי בית המקדש השני . בתקופה מאוחרת יותר החליפה אותה בהנהגה הסנהדרין הגדולה , ומאז הסנהדרין היתה הסמכות היחידה בכל הבעיות הדתיות והלאומיות , למשל - אם לצאת למלחמת רשות , להבדיל ממלחמת מגן מול הצר הצורר , שהיא מלחמת...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)