גיור

גיור הוא מושג שהיה קיים עוד מראשית היות העם העברי . למעשה , אנחנו עם שהתגייר . התהוותנו לעם החלה מכוח הכרתו של אברהם אבינו שיש בורא לעולם , הכרה שהתהוותה בו בעת שהתנתק מהעולם האלילי שמסביבו תוך ניפוץ הפסלים בבית תרח אביו . גדולי האומה בכל הדורות היו גרים , ואפילו מלכות בית דוד החלה מרות המואביה שדבקה בא לוהי ישראל . כמה מן התנאים הגדולים היו בני גרים , כמו שמעיה ואבטליון , שאחד מהם היה נשיא הסנהדרין וחברו אב בית הדין . אפילו התנא המפורסם רבי עקיבא - עקיבא בן יוסף - ממשפחת גרים היה . מנגד יש אימרה מפורסמת של רבי חלבו : "קשים גרים לישראל . "כספחת מהו , אם כן , היחס הנכון לגרים ? גיור הוא דבר טוב או לא טוב ? כיצד עלינו להתייחס לנושא של הגיור ? גיור הוא תהליך , המורכב משלושה פריטים אצל גבר ושניים אצל אישה . ברית מילה , טבילה במקווה טהרה , והעיקר - קבלת עול מצוות . על מנת שהגיור לא יהיה פיקציה , שלא יהיה דבר חסר תוכן אלא תהליך בעל משמעות אמיתית , יש לכלול בו הכרה פנימית של המתגייר . על אלו גרים נאמר כי "קשים גרים לישראל ? "כספחת על גרים כדוגמת אלו שהצטרפו לעם ישראל בימי מלחמת האחים בזמן בית...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)