שבע מצוות בני נח

עשרה דורות חלפו מאדם הראשון עד נח , ועשרה דורות נוספים היו מנח עד אברהם אבינו . בימי נח הושחתה הארץ במידותיהם הרעות של בני האדם אשר מילאו אותה חמס וגזל . אז הביא הקדוש ברוך הוא מבול על הארץ ומחה את כל היקום מעל פני האדמה . בתום המבול כרת ריבונו של עולם ברית עם בני נח היוצאים מן התיבה , הניצולים היחידים מן המבול - שם , חם ויפת ונשיהם - שלא יהיה עוד מבול על הארץ . כאות לאותה ברית ניתנה הקשת בענן . הקשת באה להזכיר לעולם , כי לא תהיה עוד השמדה טוטלית של האנושות כמו שאירע בימי המבול . כדי להצדיק את קיומם ולהבטיח שלא יהיה עוד מבול , נתחייבו בני נח לדורות עולם בשבע מצוות . הם לא התחייבו בתרי"ג - שש מאות ושלוש עשרה - מצוות ; הם לא זכו למעמד הר סיני ולא הכריזו '' נעשה ונ 7 ; "טמע הם אפילו לא קיבלו את עשרת הדיברות אלא רק שבע מצוות . מהן אותן שבע מצוות שכל האנושות התחייבה לקיימן עוד לפני מתן תורה ? שלוש מהן הן העבירות החמורות ביותר בתורה , שעליהן נאמר : ייהרג ואל יעבור . כידוע , לגבי כל המצוות כולן חל העיקרון של "וחי בהם" - ולא שימות בהם , ולכן פיקוח נפש דוחה הכול . אם אדם אנוס לעשות עבירה , מוטב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)