בלי נדר

כל ברואי העולם מתחלקים לארבעה : דומם , צומח , חי , מדבר . הדומם - מים , אדמה , אוויר - מזין את הצומח . הדומם והצומח גם יחד , מזינים את החי - תבואה , פירות , ירקות , מים , אור , אוויר . הדומם , הצומח והחי יחדיו , מזינים את העומד בראש הפירמידה , את האדם . מלבד השמות , אדם , איש או אנוש , המין האנושי נקרא , "מדבר" שכן בכך נבדל האדם מכל בעלי החיים . כבר בבראשית פרק , 'ב על המילים "ויהי האדם לנפש , "חיה מבאר תרגום אונקלוס : "רוח , "ממללא ומסביר רש"י שה"נפש חיה" שבאדם הם הדעה והדיבור . הדעה והדיבור הם אלה המייחדים אותנו , כבני אדם , משאר בעלי החיים . לכן התורה מקפידה כל כך על מוצא פיו של האדם , שיהיה נקי וטהור . שמירת הלשון היא ערך ביהדות , ולא סתם מושג . דומה כי אין עוד דת בתבל , שבארון הספרים שלה מצויים מדפים שלמים של ספרים בהלכה , במוסר , באגדה ובמחשבת ישראל , שעיקרם נושא אחד - הדיבור . הפסוקים בספר תהלים ( לד יג-יר ) - "מי האיש החפץ חיים אהב ימים T לראות : ? טוב . נצר : לשונך ' : : מרע y ושפתיך 1 y T : מדבר .. - . מרמה - " T : מלווים כחוט השני את הערך העליון הזה , ערך הדיבור הטהור וחוב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)