שש זכירות

מובא בספרי הקבלה שיש שישה דברים שעלינו לזכור ולשנן אותם מדי יום ביומו , ומי שחוזר על הדברים הללו זוכה לעולם הבא . אלה הם "שש . "הזכירות אמנם , אנחנו עם בעל תודעה היסטורית מפותחת ויש לנו זיכרון לאומי מופלא . כל אחד מן החגים שלנו קשור למאורעות מן העבר , ומצוות רבות נועדו להזכיר לנו את מורשת העבר . אולם , בכל זאת , בתוך תרי"ג המצוות יש שישה דברים שעליהם מופיע בתורה ציווי מפורש שעלינו לזכרם . מה הן שש הזכירות ? א . '' למען תזכר את יום צאתך מארץ מ ? ךים כל ימי חייך" ( דברים טז ג ) - הזכירה הראשונה היא סיפור יציאת מצרים , תחילת ההוויה הלאומית שלנו . בעקבות יציאתנו ממצרים , קיבלנו את התורה ואת ארץ ישראל . זכירת יציאת מצרים נועדה להזכיר לנו כי אנו חבים לקדוש ברוך הוא את הפיכתנו לעם בן חורין , ועלינו לקיים את חלקנו ב"עסקה" ולמלא את התפקיד שהוטל עלינו לאחר הפיכתנו לעם - להיות "ממלכת כהנים וגוי . "קדוש זכירת ניסי יציאת מצרים גם ממחישה לנו את העובדה שבורא העולם מנהל את עולמו כל העת , וברצונו הוא אף משנה סדרי בראשית . זיכרון הגאולה הראשונה אף נותן פתח תקווה לגאולה האחרונה שתהיה לעתיד לבוא . זיכרון ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)