ארבעה יסודות הבריאה

עשרה דורות היו מאדם הראשון עד נ י דו , מבריאת העולם עד דור המבול . באותם עשרה דורות לא הותר לאיש , לא לאדם וחוה ולא לצאצאיהם , לאכול בשר מן החי . כל שהותר להם לאכול היה על טהרת הצמחונות בלבד , קרי : פירות , ירקות , חמשת מיני הדגן - חיטה , שעורה , שיפון , שיבולת שועל וכוסמת , וכיוצא בזה . רק לאחר המבול , פונה אלוקים אל נח ואל בניו בצאתם מן התיבה , ואומר להם ( בראשית ט ג : ( "כל ךמש אשר הוא חי לכם יהיה לאכלה כירק עשב נתתי לכם את כל" - מכאן ואילך אתם רשאים לאכול את כל החי , כמו שאבותיכם אכלו את עשב השדה . הבשר אמנם הותר באכילה , אבל עם מגבלות מסוימות . גם לבני נח , לכלל אומות העולם , יש כמה איסורים הקשורים באכילת בשר מן החי . כך נאסר עליהם , למשל , לאכול איבר מן החי - "אןל בשר בנפשו דמו לא תאכלו" ( שם ד , ( אומר ה' לנח - כשרוח חיים עדיין מפעמת בקרב בעל החיים , כשהדם עדיין זורם בעורקיו , אסור לאכול מבשרו . זאת , בנוסף לאיסור אכילת דם שבני ישראל הצטוו עליו מאוחר יותר , והוא מהאיסורים החמורים ביותר שניתנו לנו במסגרת דיני הכשרות . לבני ישראל אף נקבעו חוקי יסוד לגבי בעלי חיים ביבשה , באוויר וב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)