ריבית והיתר עסקה

איסור הלוואה בריבית הוא אחד האיסורים החמורים בתורה . התורה מזהירה כל מלווה , שלא להכביד על הלווה : "אל תקח מאתו נשך ותךבית ויראת מא להיך וחי אחיך עמך . את כספך לא תהן לו בנשך ובמךביה לא תתן אכלןל" ( ויקרא כה mean היא אף חוזרת על איסור זה כמה וכמה פעמים . כאשר דוד המלך מתאר בפרק ט"ו בתהלים את האדם השלם , הוא פונה בשאלה רטורית : "ה' מיץגור באהלך מי ישכן בהר קןךשך" התשובה היא : "ה' מיץגור באהלך מי ישכן בהר לןךשך ... כספו לא נתן בנשך ... עשה אלה לא ימוט ק י . "עולם ההימנעות מהלוואה בריבית היא תנאי בסיסי לרוצה לשכון באוהלי השם . כאשר מישהו זקוק לסכום מסוים והוא בא לבקש ממך הלוואה , אסור לך לנשוך ממנו . אסור לך לנצל את חולשתו ואת העובדה שהוא כרגע בעמדת נחיתות , ולהעניק לו את ההלוואה בתוספת ריבית . הריבית נקראת נשך , משום שהיא כמו נשיכת נחש , כך מסביר רש"י . כשנחש נושך ברגל נשיכה קטנה , לעתים אין האדם מרגיש אותה בתחילה , אבל אחר כך היא מבצבצת ותופחת , הארס מתפשט בכל הגוף . כך הריבית , בהתחלה היא אינה מורגשת , עד שהיא תופחת לממדים עצומים , ואז היא כואבת מאוד . הריבית האסורה מן התורה נקראת גם ,...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)