תרומות ומעשרות

בתום ארבעים שנות נדודים במדבר , נכנסו בני ישראל לארץ ישראל תחת הנהגתו של יהושע בן נון , ובל שבט קיבל נחלה בארץ . כולם , מלבד שבט אחד הוא שבט לוי . בני שבט לוי , שנחלק לנהנים בני אהרן וללוויים , לא קיבלו חלק ונחלה בארץ , כיוון שיש להם תפקיד חשוב בחיי העם . הם משרתיו הרוחניים , והם הפועלים בשליחותו בעבודת בית המקדש ובכל הקשור למערכה המקדש . הלוויים הם השוערים והמשוררים , והנהנים הם מקריבי הקורבנות . בכל ימות השנה היו בני שבט לוי אחראים לכך שעבודת בית המקדש תתנהל כסדרה . אבל עיקר תפקידם של בני לוי היה ללמד את העם הורה ודעת . משה רבנו הגדיר את תפקידם זה בסיומם של חמשת חומשי התורה במילים : "תמיך ראיךיך לאיש חסיךך ... יורו משפטיך ל ? עק ' ב ותורתך לישראל" ( דברים לג ח-י . ( גם הנביא יחזקאל מתייחס לתפקיד הבחנים ולמעלתם , באומרו ( מד כג : ( ץאת עמי יורו בין קדש > ח ' ל וביךטמא לטהור 1 mfrn ואילו הנביא מלאכי אמר ( ב ז : ( "כי שפתי כהן ישמרו ךעת ותורה יבקשו . "מפיהו אם כן , בני שבט לוי שימשו כמורי העם , ולא היה להם פנאי לעבד שדות , ולכן הם גם לא קיבלו נחלה בארץ . "ו ^ בד הלוי הוא את עבךת אהל , "...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)