תפילין

מצוות התפילין היא אחת המצוות הנעלות ביותר ביהדות , שמשקלה כמשקל כל המצוות גם יחד . בספר שמות , כשהקב"ה מצווה אותנו על התפילין , נאמר ( יג ט : ( "והןה לך לאות עלץךןל ולזכיין בין עיניך" - אלה תפילין של יד ותפילין של ראש - "למען תהיה תורת ה' בפיך" - כל התורה תהיה בפיך על ידי קיום מצווה זו . מה יש בתפילין ? יש בהן ארבע פרשיות מן התורה . השתיים הראשונות הן אותן פרשיות הנמצאות במזוזה : פרשת "קזמע ישראל" ( דברים ו ד-ט , ( שבה אנו מצווים על קבלה עול מלכות שמים , ופרשת ץהןה אם שמע תשמעו אל מצויתי" ( שם יא יג-כא , ( המסמלת את קבלת עול המצוות . שתי הפרשיות הנוספות הן : " קךש לי כל בכור" ( שמות יג ב-י , ( בה מוזכר סיפור יציאת מצרים , הסיפור המחזק את האמונה בבורא ; וכן הפרשה הצמודה אליה , הפותחת במילים "והןה כי יבאך ה' אל אךץ" ( שם יא-טז , ( והמתייחסת לזיקה של ארץ ישראל לעם ישראל ולזכותו של העם על ארץ זו . בתפילין של ראש נכתבות ארבע הפרשיות בנפרד , כל פרשייה על קלף אחד , והן מונחות בארבעה תאים - "בתים" - נפרדים . בתפילין של יד נכתבות כל הפרשיות על יריעת קלף אחת ומונחות ב"בית" אחד . מדוע צבע התפילין...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)