כיבוד אב ואם

ביום ו' בסיוון בשנה הראשונה לצאת בני בישראל ממצרים , עלה משה רבנו על הר סיני , כדי לקבל את התורה . לאחר ארבעים יום הוא ירד , כששני לוחות הברית בידו . על הלוחות חקוקים עשרת הדיברות , כפי ששמעו בני ישראל במעמד הר סיני . כידוע , את הלוחות הראשונים הוריד משה רבנו בשבעה עשר בתמוז , אך בראותו את עגל הזהב ואת המחולות סביבו , שיבר משה את הלוחות . רק בראש חודש אלול נצטווה לשוב ולעלות ההרה , ולאחר ארבעים יום ולילה שב משה והביא את הלוחות השניים שנכתבו במתכונת הלוחות הראשונים . הציוויים שבעשרת הדיברות היו מחולקים לשני טורים . בטור הימני נמצאות מצוות שבין אדם למקום : אנוכי השם א לוהיך . לא יהיה לך א לוהים אחרים על פני . לא תישא את שם ה' א לוהיך לשווא . זכור את יום השבת לקדשו . הטור השמאלי כלל את המצוות שבין אדם לחברו : לא תרצח . לא תנאף . לא תגנוב . לא תענה ברעך עד שקר . לא תחמוד . בין עשרת הדיברות יש מצווה נוספת , השייכת , לכאורה , גם היא למצוות שבין אדם לחברו - מצוות "כבד את אביןל ואת אמןל" - אולם מצווה זו מופיעה דווקא בטור הימני , בין המצוות שבין אדם למקום . הציווי מתייחס , כמובן , לכיבודם של הא...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)