תרי"ג מצוות

שש מאות ושלוש עשרה מצוות כוללת היהדות , ובגימטריא מניין המצוות הוא תרי"ג ( ת , 400 = ר , 200 = י , 10 = ג . ( 3 = את כלל המצוות ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות : הקבוצה האחת - מצווה "עשה" - כוללת את המצוות המחייבות את האדם לעשות דבר מה . מניינן של מצוות ה"עשה" הוא מאתיים ארבעים ושמונה - ובגימטריא : רמ"ח - כמניין האיברים שבגוף האדם , לרמז לנו כי כל חלקי האדם מצווים לעשות את רצונו של יוצר האדם . מספר זה - רמ"ח - זהה גם כן לגימטריא של אברהם ( א , 1 = ב , 2 = ר , 200 = ה , 5 = מ , ( 40 = ללמדנו כי אברהם אבינו קיים את כל מצוות התורה עוד בטרם התחייבנו עליהן במעמד הר סיני , כפי שמעיד עליו הקב"ה ( בראשית כו ה : ( "עקב אשר שמע א ברהם בקלי ויקימו משמךתי מ ^ ויתי חקותי . "ותורתי קבוצת המצוות השנייה - מצוות "לא תעשה" - כוללת את האזהרות ואת הציוויים להימנע מלחטוא . מניינן של מצוות ה"לא תעשה" הוא שלוש מאות שישים וחמש - ובגימטריא : שס"ה - כמניין הגידים שבגוף האדם , לרמז לנו כי האדם במלוא חיוניותו משועבד למלא רצון קונו ואל לו לעבור אף על אחד מאיסורי התורה . מספר זה - שס"ה - הוא גם מספר הימים בשנת החמה ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)