שנה מעוברת

מהי שנה מעוברת ? בלוח השנה העברי יש שנים פשוטות , המונות שנים עשר חודשים מניסן עד אדר , ויש שנים מעוברות בנות שלושה עשר חודשים . גם בשנה מעוברת מונים את החודשים מניסן עד אדר , אלא שבשנה זו יש גם אדר א' וגם אדר . 'ב מדוע ? בחומש דברים פרק ט"ז נאמר בפסוק הראשון : "שמור את חךש האביב ועשית פסח לה' . "א להיןל יש להקפיד שחג הפסח יחול תמיד באביב . לא בקיץ , לא בסתיו או בחורף - "כי * $ ra האביב הוציאן : ה' א להיך . "ממצרים יש דתות אחרות , להבדיל , שבהן אין תאריך קבוע לימי החגא . הרמדאן , למשל , חל פעם בקיץ ופעם בחורף , כיוון שהמוסלמים מונים את החודשים לפי מולד הלבנה בלבד . אצלנו ביהדות , המצווה הראשונה שנצטווינו במצרים היא : "החדש הזה לכם v T ראש חדשים TT ראשון ' ? הוא לכם : v T לחרשי ? : 1 השנה " TT - ( שמות יב א . ( הקב ' "ה הראה למשה את הלבנה בחידושה , ואמר לו : '' כזה ראה . "וקדש כאשר אתה רואה את הירח בחידושו , את הלבנה המתחדשת בכל חודש , תקדש את החודש . כך מתחיל ראש חודש עברי . אנו חיים על פי מולד הלבנה , כי הלבנה - יותר מהשמש - מסמלת את העם היהודי , שיודע ימי גאות וימי שפל : יש תקופות ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)