אלול

חודש אלול הוא החודש האחרון משנים עשר חודשי השנה , על פי הלוח העברי . מקור שמו של החודש , כמו מקור שמם של שאר חודשי השנה , הוא בבלי . כששבו עולי בבל בתום שבעים שנות גלות לארץ , הם הביאו עמם את שמות החודשים . בהיותו החודש האחרון , נקבע החודש הזה לחודש התשובה , לזמן המוקדש לתיקון מעשינו ולהטבת דרכינו . אלו הם ימי הרחמים והסליחות , לקראת קביעת המאזן השנתי של המצוות והעבירות שעשינו בשנה החולפת . אנו שואפים להגיע לימי הדין של ראש השנה ויום הכיפורים עם דף חלק ונקי כדי לזכות בשנה טובה . לחודש אלול יש סגולה מיוחדת לעשיית תשובה ולתיקון המידות כבר מימים קדמונים . משה רבנו עלה בו' בסיוון לקבל את לוחות הברית . כעבור ארבעים יום , כשירד מן ההר וראה את בני ישראל עובדים את עגל הזהב , הוא שבר את הלוחות . שבירת הלוחות היתה בי"ז בתמוז . לאחר ארבעים יום של תפילה , בא' באלול , אמר לו הקב"ה : "עלה אלי ההרה ... ואכתב על הלחת את הךבךים אשר היו על הלחת הךאשנים אשר שבךת" ( דברים י א-ב . ( משה שוב עלה לשמים כדי לקבל את הלוחות השניים , ושהה שם ארבעים יום . בתום ארבעים הימים הללו - ביום הכיפורים - נענה הבורא להפצרו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)