ט"ו באב

" לא היו T ימים ? T טובים לישראל T : ? : ? כחמשה - : ? T עשר T T באב T : וכיום : הכפורים - , " כך נאמר במשנה בסוף מסכת תענית . יום החג הזה , ט"ו באב , נזכר כבר בסוף ספר שופטים ( כא יט . ( שם מסופר על בנות ישראל , שיצאו ביום זה לחולל בכרמים - " חג ה' בשלו מימים . "ןמימה החג הזה היה נחוג דרך קבע בכל שנה ושנה . בבואנו לבחון את דברי המשנה , אנחנו מבינים מדוע יום הכיפורים נקבע כיום חג , שהרי ביום זה נמחל חטא העגל וניתנו לעם לוחות הברית השניים , לוחות שלא נשתברו עוד . אבל מה קרה בחמישה עשר באב , למה הפך היום הזה ליום טוב , ובמה הוא דומה ליום הכיפורים ? מה הקשר בין שני הימים הללו , מדוע נזכר ט"ו באב בכפיפה אחת עם יום הכיפורים ? חמישה דברים טובים אירעו עם השנים ביום זה : דבר ראשון , זהו היום שבו נמחל לעם ישראל חטא המרגלים , והם פסקו מלמות . עד אותו יום , מדי שנה בשנה , מתו במדבר חמישה עשר אלף מיוצאי מצרים בגלל חטא המרגלים , שאירע בראשית השנה השנייה לשהותם במדבר . באותו זמן רצו בני ישראל לדעת לאיזו ארץ מביאם הקדוש ברוך הוא . משה רבנו שאל את ה' מה לעשות , וה' הורה לו לשלוח שנים עשר מרגלים - ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)