ימי בין המצרים

שלושת השבועות שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב נקראים ימי בין המצרים . בשבעה עשר בתמוז הובקעה חומת ירושלים , לאחר מצור ממושך שהטילו עליה הבבליים , בראשותם של נבוכדנצר מלכם ושל נבוזראדן רב הטבחים . במהלך אותם שלושה שבועות השתלטו הבבליים על כל חלקי העיר , עד שלבסוף בתשעה באב העלו את בית המקדש בלהבות אש , ומני אז נקבע יום זה כיום החורבן . בשבעה עשר בתמוז צמים מהבוקר עד הלילה , ובתשעה באב מתחיל הצום מן הערב הקודם ועד לצאת היום . התקופה שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב נקראת "ימי בין , "המצרים על שם הפסוק במגילת איכה הנקראת בתשעה באב ( א ג : ( "גלתה יהודה מעני ... כל רדפיה השיגוה בין . "המצרים בימים אלה , ימי בין המצרים , אנו נוהגים מנהגי אבלות לזכר החורבן . אופן האבלות אינו אחיד בכל שלושת השבועות , שכן ככל שאנו מתקרבים לתשעה באב האבלות רבה יותר , ומנהגי האבלות חמורים יותר . מנהגי האבלות שונים במקצת בין העדות השונות : בעדות אשכנז לא נושאים נשים , לא שומעים מוזיקה , לא מסתפרים ולא מתגלחים , במשך כל תקופת בין המצרים , ואילו בעדות המזרח יש המקפידים על חלק ממנהגים אלו רק מתשעת הימים שמראש חודש אב ועד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)