יום השואה - צידוק הדין

הכנסת קבעה את כ"ח בניסן כיום הזיכרון לשואה ולגבורה . יש לנו אמנם את עשרה בטבת שהוא יום הקדיש הכללי , כפי שנקבע על ידי הרבנים הראשיים לאחר קום המדינה . אבל גם כאשר אנו מתייחדים עם ששת המיליונים ביום הזיכרון לשואה ולגבורה , אי אפשר לפסוח על הנושא האמונתי . הפן הדתי צף ועולה כל אימת שמדברים על הנוראה בשואות שפקדו את העם היהודי . איך זה קרה ? למה זה קרה ? כיצד ייתכן שריבונו של עולם אפשר לאסון נורא שכזה לקרות ? היו ניסיונות שונים , רבים ומגוונים , להסביר ולנמק את תופעת השואה . אבל , למעשה אין תשובה . לא לוהים פתרונים . עברנו את הנורא מכול , איבדנו את היקרים מכול , ולעולם לא נתאושש מהמכה הזאת . אנו יודעים בדיוק מה קרה , מתי והיכן . אבל לעולם לא נדע למה . " משפטיך ו 1 הוס , "רבה אומר דוד המלך בתהלים ( לו ז . ( משפטו של בורא עולם הוא כמו תהום עמוקה , שאי אפשר לצלול לעומק נבכיה , ואין להשיג את פשרה . במקום אחר בתהלים ( קד כד ) משורר דוד : "מה גךלו מעשיך ה' מאד עמקו . "מחקזבתיך מעשי השם הם הבריאה שמסביבנו , הדברים שאפשר לממש , לראות ולהריח - ובכל זאת מעשי ה' גדולים ונשגבים מבינתי . אינני יודע הכ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)