שבת הגדול

שבת הגדול היא השבת שלפני חג הפסח . מהי גדולתה ? במה היא שונה מכל שבתות השנה שהיא זכאית לתואר זה של ? "גדול" ובכלל - מה פתאום לכנות שבת בתואר הגדול , הרי גדול זה לשון זכר , ואילו שבת היא לשון נקבה . היה צריך לומר שבת גדולה או שבת הגדולה . מהו השילוב המוזר הזה שבת הגדול ? יש לכך כמה סיבות . הסיבה הראשונה היא , שיש לנו ארבע שבתות בשנה שנקראות על שם מילה המציינת את ההפטרה הנקראת באותן שבתות . בדרך כלל זו המילה הפותחת את ההפטרה : שבת '' חזון" זו שבת לפני תשעה באב , והיא נקראת כך משום שההפטרה הנקראת בה היא פרק א מישעיהו , הפותחת במילים "חזון ישעיהו בן . "אמוץ שבת '' נחמו" זו השבת שאחרי תשעה באב , בה קוראים בישעיהו פרק מ : " נחמו נחמו עמי יאמר . "א להיכם שבת "שובה" זו השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים , בין כסה לעשור . בהפטרת שבת זו קוראים את נבואת הושע ( פרק יד , ( הפותחת במילים : "שובה ישראל עד ה' א להיןל כי כשלת . "בעוינך בשבת , "הגדול" השבת שלפני פסח , קוראים את פרק ג בספר מלאכי , אחרון פרקי הנבואה . בסיום דבריו אומר הנביא מלאכי בשם השם : "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני בוא יום ה' הגד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)