עשרת ימי תשובה

הקב"ה חפץ חסד הוא . הוא אינו חפץ ומעוניין במות הרשע ובאובדנו , אלא מאפשר לו לשוב מדרכו הרעה . הוא מצפה לתשובתו ומחכה לו עד יום מותו . באהבת הקב"ה אותנו , הוא קבע לנו עשרה ימים מיוחדים בשנה שבהם התשובה מתקבלת במיוחד . ישעיהו הנביא אומר ( נה ו-ז : ( "ךךשו ה' בהמצאו קראהו בהיותו קןרוב . יעזב T : - רשע - T דרכו :: ואיש און ' 7 T מחשבתיו : T :: - וישב T אל ה . ' וירחמהו - - : ? : ואל א להינו ? :: v כי יךבה . "לסלוח מה פירוש "קראהו בהיותו קןרוב" - והלא מלוא כל הארץ כבודו , הבורא נמצא בכל מקום - מהי , אם כן , כוונת הנביא באומרו לקרוא לה' '' בהיותו ? "לןרוב אלא "בהיותו לןרוב" הם עשרת הימים המתחילים בראש השנה ומסתיימים ביום הכיפורים . בימים אלה הקרבה אל אלוקים בולטת יותר , מוחשית יותר , ויש בהם סגולה מיוחדת לעשיית תשובה . החזרה בתשובה קלה יותר בימים אלו . עשרת הימים הם : שני ימי ראש השנה , צום גדליה , שבת תשובה , יום הכיפורים שהוא היום האחרון , ושאר חמשת הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים . ימים אלו נקראים גם "בין כסה , "לעשור כש"כסה" הוא הכינוי לראש השנה - החל תמיד בראש חודש , בעת שהירח...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)