יום טוב שני של גלויות

יום טוב שני של גלויות זהו מושג שמוצאים אותו בלוח השנה ונתקלים בו לא אחת , בעיקר כשיש קרובי משפחה או ידידים מחוץ לארץ . יכול להיות בן משפחה תושב חוץ שמתארח בארץ בתקופת החגים , ובמוצאי החג , כשמותר לנו לעשות מלאכה , הוא נמנע מלשוחח בטלפון , למשל , שזו פעולה האסורה בחג , בנימוק שאצלו '' יום טוב שני של גלויות . '' זו הסיבה לתפילות חג מיוחדות לתיירים מחו"ל , הנערכות בבתי כנסת רבים כמו גם בבתי המלון , כאשר אצלנו חל יום ראשון של חול המועד פסח או סוכות או כאשר אנו מציינים את אסרו חג של פסח , שבועות או שמיני עצרת , יהודים תושבי חוץ חוגגים יום טוב שני של גלויות - הם מתפללים תפילות חג , ואף עורכים סדר פסח שני . אנו , מצדנו , לא נפגע בקדושת החג של יהודי חו"ל , ובהימצאנו בימים אלה מחוץ לגבולות ישראל לא נחלל את החג בפרהסיא . אמנם נניח תפילין , כי לגבינו זה יום של חול , אך נעשה זאת בצנעה כדי לא להפר קדושת ותחושת החג . מהו , אם כן , יום טוב שני של גלויות ? המצווה הראשונה בתורה ניהנה לבני ישראל עוד בהיותם בארץ מצרים , וזוהי מצוות קידוש החודש : "ויאמר ה' אל מקה ואל אהרן בארץ מצרים לאמו החרש _ הזה ., _ ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)