חג שבועות

מספר שמות יש לחג השבועות , כאשר כל שם מצביע על זהות מסוימת , על תפקיד מיוחד של היום הזה , ו' בסיוון . הוא מוכר בראש ובראשונה בשם 'חג השבועות . '' על שום מה ? על שום שבעת השבועות של ספירת העומר . ספירה זו מתחילה ביום הראשון של חול המועד פסח , שבו התחילו לקצור את השעורים והביאו את העומר הראשון שנקצר לבית המקדש בירושלים . מיום זה סופרים שבעה שבועות , שמסתיימים בה' בסיוון , וביום החמישים חוגגים את חג השבועות . הספירה הזו היא בעיקרה הכנה נפשית ורוחנית אל המעמד הנכסף , מעמד קבלת התורה בהר סיני . כאשר משה רבנו שואל את הקרוש ברוך הוא מול הסנה הבוער , באיזו זכות יצאו בני ישראל מארץ מצרים , ענה לו ה' ( שמות ג יב : ( "בהוציאך את העם T T ממצרים - ; ? תעבדת ' ; - — את הא להים : T : „ ? ? על — ההר T T הזה - " V "ההר T T הזה " " ? הוא הר חורב , הר סיני . כלומר , יציאת מצרים היא האמצעי בלבד , בעוד שהמטרה היא קבלת התורה ושמירת מצוותיה . מאותה שעה שיצאו בני ישראל ממצרים , החלו לספור שבעה שבועות שבמהלכם הם השתחררו אט אט ממ"ט שערי טומאה שבהם היו נתונים במצרים ; ובסוף שבעת השבועות , בו' בסיוון , הם היו ר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)