פורים

חג פורים נקבע על שם הפור - הגורל שהטיל המן בן המדתא האגגי בעיר שושן , בירת מלכות פרס ומדי . מטרת הפור היתה לקבוע תאריך מוגדר להשמדת עם ישראל . המן הרשע ביקש להשמיד , להרוג ולאבד את כל היהודים , מנער ועד זקן טף ונשים , ביום אחד , בשלושה עשר לחודש שנים עשר , הוא חודש אדר . אולם היום שאמור היה להיות יום אבל מחמת גזירת השמד , הפך ליום נס - נס "ונהפוך הוא" - אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם . ביום זה נפרעו היהודים משונאיהם , וביום שלמחרת , יום י"ד באדר הם חגגו את נס הצלתם , ומני אז נקבע יום י"ד באדר ליום חג עד היום הזה , הוא חג הפורים . בשושן בירת פרס נמשכה מלחמת היהודים נגד שונאי ישראל יומיים - בימים י"ג וי"ד באדר , על כן רק יום ט"ו באדר נקבע כיום המשתה והשמחה - הוא יום שושן פורים . כדי לחלוק כבוד לירושלים , שהיתה חרבה בימי נס הפורים , קבעו חז"ל שכל הערים שהיו מוקפות חומה מימי יהושע בן נון , ובתוכן ירושלים , תחוגנה את יום הפורים בט"ו באדר כמו בשושן . כך יוצא , שחג הפורים נחוג במשך יומיים - ביום י"ד באדר בכל הערים שלא היו מוקפות חומה בימי יהושע בן נון , ושנקרא משום כך "פורים של פרזות - '' ערי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)