חנוכה

שני ניסים אירעו לאבותינו בחג החנוכה . הנס הראשון הוא ניצחונם של החשמונאים על מלכות יוון - כשרבים נמסרו ביד מעטים וגיבורים ביד חלשים . הנס השני הוא נס פך השמן - בסופה של המלחמה מצאו החשמונאים בבית המקדש שחולל פך שמן טהור אחד , כשהשמן שבו היה אמור באופן טבעי לדלוק יום אחד בלבד , ונעשה נס , והדליקו ממנו את הנרות במשך שמונה ימים . בעקבות נס זה קבעו חז"ל את החג לשמונה ימים , שמונת ימי החנוכה , שבהם אנו מדליקים נרות . את הנרות רצוי להדליק בשמן זית , כי הנס במקורו נעשה באותו פך שהכיל שמן זית , אבל אפשר לצאת ידי חובה גם בהדלקת נרות מכל סוג שהוא . לפני ההדלקה אוחזים ב"שמש" - הנר המשמש להדלקת נרות החנוכה - ומברכים שתי ברכות : "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של , "חנוכה ו"שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן . "הזה בלילה הראשון מוסיפים ברכה שלישית : "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן . "הזה כדי לפרסם את נס חנוכה ברבים , מניחים את החנוכייה ליד פתח הבית או ליד החלון . אם מדליקים בפתח הבית , מציבים את החנוכייה מצד שמאל של הפתח , מול המזוזה , כדי שהנכנס בשערי הבית יהיה מוקף במצוות - מזוזה מצד ימין ונ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)