סוכות

בכמה מקומות בתורה אנו מצווים על שלושת הרגלים : פסח , שבועות וסוכות . בכל אחד משלושת החגים הללו היו עולים בני ישראל לרגל כשבית המקדש היה קיים , ומכאן כינויים - רגלים . אבל לכל חג יש גם ציווי מיוחד משלו . על חג הסוכות נאמר ( דברים כג מב : ( "בסבת תשבו שבעת , "ןמים והסיבה לכך היא ( שם מג : ( "למען יךעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים . " ? . " / " T י T : חג הפסח ומצוות אכילת מצה נועדו להזכיר לדורות הבאים את יציאת מצרים , וכך גם חג הסוכות נקבע זכר להליכה של בני ישראל במדבר במשך ארבעים שנה , כשהם מוקפים כל העת בענני כבוד . הישיבה שלנו שבוע ימים בסוכה , בדירת ארעי , באה להזכיר לדורות את נס יציאת מצרים ואת הניסים שבאו בעקבותיה . למעשה , צריך היה לשבת בסוכות באביב , בתקופת חג הפסח , שהרי זהו הזמן שבו יצאו בני ישראל ממצרים . מדוע , אם כן , נקבעה מצוות הישיבה בסוכה לחודש תשרי בתחילת הסתיו ? התשובה לשאלה זו אופיינית לעם השוחה נגד הזרם , לאומה שאינה נגררת ואינה נסחפת אחר כולם , אלא הולכת בדרכה המיוחדת : בימי האביב של חודש ניסן , לאחר הקור והגשמים של עונת החורף , טב...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)