יום כיפור

בחומש ויקרא מבארת התורה מהי מהותו של יום הכיפורים - "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו" ( טז ל . ( יש לשים לב כי בכתוב נאמר "חטאתיכם לפני ה . "' מכאן שיום הכיפורים מכפר על האדם ומטהרו רק מעבירות שבין אדם למקום , אבל על עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר , עד שירצה את חברו - עד שיפייסנו ויבקש את מחילתו . האדם צריך תחילה לתקן את העוול שגרם לרעהו , ורק אז הוא רשאי לפנות אל הקדוש ברוך הוא ולבקש גם את סליחתו . מדוע נבחר התאריך הזה , י' בתשרי , ליום של מחילת עוונות , ליום כפרה ? ביום הזה ירד משה רבנו בפעם השנייה מן ההר , כששני לוחות אבנים בידו . לוחות הברית הראשונים נשברו בעקבות חטא העגל בשבעה עשר בתמוז . בראש חודש אלול קרא הקב"ה למשה שוב - "פסל לןל קזני לחת אבנים כךאשנים ... והיה נכון לבקר ועלית בבקר אל הר סיני" ( שמות לד א-ב . ( משה שהה בשמים ארבעים יום וארבעים לילה , ובמהלכם הוא חוזר ומבקש מהבורא ( שם ט : ( "וסלחת לעויננו ולחטאתנו ונחלתנו" - שנחזור ונהיה נחלתך , בניך אהוביך . ואכן , בסופם של ארבעים היום , בי' בתשרי , הקב"ה נענה לתפילתו , הוא סולח לעם ישר...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)