שופר

היום הראשון של השנה נקרא בפינו "ראש . "השנה גם התנאים במשנה מכנים את האחד בתשרי כ"ראש . "השנה מעניין לציין כי בתורה יום זה אינו מצוין בתואר זה , אלא בשם אחר לגמרי : "ובחדש השביעי באחד לחדש ... יום תרועה יהיה לכם" ( במדבר כט א . ( כלומר , התקיעה בשופר וקולות התרועה היוצאים ממנו , הם המטביעים את חותמם על היום הזה , ועל שמם הוא נקרא " יום . "הרועה במסורת היהודית נהוג לתקוע בשופר כבר מראש חודש אלול . במהלך חודש הרחמים והסליחות , מדי יום ביומו אנו תוקעים בשופר בתום תפילת שחרית . חכמים קבעו תקיעות אלה כדי לעורר את לב השומעים , שיתכוננו לקראת ימי הדין הצפויים בתחילת חודש תשרי , וכדי להזכירם כי "בראש השנה יכתבון , וביום צום כיפור יחתמוך . התקיעות של חודש אלול עומדות בסימן שאלתו הרטורית של הנביא עמוס ( ג ו : ( "אם יתקע שופר בעיר ועם לא . יחידי" - תקיעת השופר מכניסה מורך בלב שומעיה , ומעוררת את הלב מתרדמתו . התקיעות של חודש אלול נמשכות עד לערב ראש השנה . בערב ראש השנה עצמו , בכ"ט באלול , אין תוקעים בשופר . זאת כדי להבדיל ולהקים חיץ בין התקיעות של רשות - שאין בהן מצווה ושנועדו "לפשט עקמומיות , "ש...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)