הבדלה

כידוע , נצטווינו בעשרת הדיברות "זכור את יום השבת . "לקדשו חכמינו ז"ל למדו מהציווי הזה , שיש להזכיר את השבה הן בכניסתה והן ביציאתה , ואף תקנו שהאזכור יהיה על כוס של ברכה . "זוכרהו - בכניסתו . "וביציאתו בכניסתו - זהו הקידוש של ליל שבת , ביציאתו - זו ההבדלה של מוצאי שבת . עיקרה של ההבדלה , הנאמרת גם במוצאי החגים , הוא להבדיל בין יום השביעי לבין ששת ימי המעשה , כשם שמבדילים בין קודש לחול , בין אור לחושך ובין ישראל לעמים . שלוש ההבדלות הללו מקורן בתורה : בספר ויקרא ( פרק י ) אנו מוצאים את הפסוק : "ולהבדיל בין האור ובין . "החשך בבריאת העולם נאמר : "ויבךל א להים בין האור ובין החשך" ( בראשית א , ( ושוב בספר ויקרא ( פרק כ ) נאמר : "ואבךל אתכם מךהעמים לךויות . "לי יש תפקידים שונים ליום וללילה , יש תכלית שונה לעם ישראל ולשאר העמים , וכך יש להבדיל בין יום המנוחה לבין ששת ימי המעשה . בהבדלה יש ארבע ברכות , והן בנויות בסדר של יבנ"ה - ראשי תיבות של יין , בשמים , נר , הבדלה . כלומר , תחילה מברכים על היין , לאחר מכן מברכים על הבשמים ועל הנר , ולבסוף חותמים בברכת ההבדלה . מי שטבע את המטבע הלשוני של ההבד...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)