קידוש ליל שבת

בליל שבת , בתום תפילות "קבלת שבת" , "ערבית"ו חוזרים כולם מבתי הכנסת לבתיהם ומסבים ליד שולחן השבת , שולחן המשפחה . לאחר שירת "שלום עליכם * ושירת '' אשת חיל מי ימצא , '' עורך אבי המשפחה את קידוש ליל שבת . יש העורכים את הקידוש בעמידה ויש שנוהגים לומר אותו בישיבה . מהו הקידוש של ליל שבת ? בעשרת הדיברות מופיע הציווי על שמירת השבת במילים "זכור את יום השבת לקדשו" ( שמות כ ח . ( דרשו חכמים בתלמוד : "זכרהו על היין , "בכניסתו ויש גרסאות שבהן נוספה דרשה דומה - "קדשהו בכניסתו וקדשהו . "ביציאתו " בכניסתו" - זהו הקידוש שנאמר בליל שבת , ו"ביציאתו" - זו ההבדלה הנאמרת בצאת השבת . מהי הסיבה לעריכת הקידוש ? הקידוש הוא למעשה עדות . אנו מעידים על בריאת העולם , תוך ציטוט הכתוב בתורה בפרשת בראשית ( ב א-ג : ( " ויכלו .. : השמים ? -T והארץ : : ' VT 1 וכל צבאם . T T : 1 ויכל א להים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וישבת ביום השביעי מכל מלאכתו : T ? . : אשר ? : — עשה . r T ויברך VT : : א להים V את יום v השביעי - : - ? ויקדש 1-: •? אתו כי בו שבת — T מכל מלאכתו : ~ : T אשר ברא TT v — א להים ? ?;; לעשות . "...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)