יסודות השבת

מיד לאחר שמצווה אלוקים על בניית המשכן , הוא פונה למשה רבנו , ומצווה אותו על שמירת השבת : "אך אה שבתתי תשמרו כי אות הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם" ( שמות לא יג . ( על פי התלמוד , אמר הקב"ה למשה : "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה , ואני מבקש ליתנה לישראל , לך . "והודיעם השבת היא אכן מאבני היסוד של היהדות , והיא הדיבר החמישי בעשרת הדיברות - "שמור את יום השבת לקדשו" ( שמות כ ח . ( אף בטרם עמדו רגלינו למרגלות הר סיני , בהיותנו במרה , כבר נצטווינו על מצווה השבת . ללמדנו על מרכזיותה של השבת באורח החיים היהודי . ספרים רבים נכתבו על אודות השבת , על הגיגיה ומנהגיה , ועל כל דיניה וההלכות הקשורים בה . השבת היא חלק ממהותו של היהודי , בשר מבשרו . מדוע באמת נקבע היום השביעי ל '' יום מנוחה וקדושה לעמך ? "נתת מהו ייחודה של השבת שכה מרבים לעסוק בה ? בראש ובראשונה , השבת היא זכר למעשה בראשית , כפי שאומרים בקידוש , זיכרון למעשה בראשית - "כי ששתץמים עשה ה' את השמים ואת האךץ את הןם ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו" ( שם יא . ( הרעיון של השבת בא לחנך אותנו ל...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)