קדיש

אמירת קדיש היתה הצעד הראשון שלי ביהדות - לאחר ששוחררנו אחי ואני ממחנה הריכוז בסוף מלחמת העולם השנייה , ונודע לנו כי לא רק מאבא נתייתמנו , אלא גם אמא אין לנו . שניהם נספו בשואה . אחי הגדול החל ללמד אותי את מילות הקדיש . לא הבנתי מילה בעברית , ובוודאי לא בארמית - שהיא השפה בה נאמר הקדיש . הקדיש נאמר בשפה הארמית משום שחיבורו היה בתקופת התלמוד הבבלי , בתקופה שבה דיבר רוב העם בשפה זו ומסיבה וו רבים מהדברים הנוגעים להמון העם התחברו בשפה הארמית , כדי שהכול יבינו את משמעותם . למשל : הכתובה , כל נדרי , ביעור חמץ , וכן תחילת ההגדה של פסח - בקטע המזמין את כל הרעבים להצטרף לסעודה . עיקרו של הקדיש הוא תפילה לגילוי מלכותו של הקב"ה בעולם , והוא פותח במילים "יתגדל ויתקדש שמה רבא" - יתגדל ויתקדש שמו הגדול . עיקר הקדיש הוא במילים שאומר הציבור כולו , והחזן חוזר אחריו : '' יהא שמה רבא מבורך לעלם ולעלמי עלמיא - '' יהי שמו הגדול של הקב"ה מבורך לעולם ולעולמי עולמים . סיומו של הקדיש הוא בתפילה לשלום : " עושה שלום במרומיו , הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל , ואמרו . "אמן השלום האמיתי יבוא לאחר שכל עמי העולם יכ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)