יום הולדת

יש ציבור גדול שאינו נוהג לחוג ימי הולדת , כיוון שהמקור ליום הולדת , כך טוענים המתנגדים , אינו יהודי כלל . ראייתם היא מכך שיום ההולדת היחיד שנזכר בתורה הוא יום הולדתו של פרעה מלך מצרים . באותו יום ערך פרעה את המשתה המפורסם , שבמהלכו נזכר בחסרונם של שר האופים ושל שר המשקים . כיוון שהמושג יום הולדת מופיע בתורה בהקשר עם פרעה , באופן טבעי רבים מסתייגים ממנו , אך הסתייגות זו חסרת בסיס , שכן ליום ההולדת ולגילו של האדם יש בהחלט משמעות ביהדות . בפרק חמישי ממסכת אבות אומר יהודה בן תימא , שלכל גיל יש את התפקיד שלו ואת הייעוד שלו : "בן חמש שנים למקרא , בן עשר למשנה , בן שלש ? שךה למצות , בן חמש עשרה לתלמוד , בן שמונה } 7 שךה לחפה , בן ? שךים לרדוף , בן שלשים לכדו , בן אךבעים לבינה , בן חמשים לעצה , בן ששים לזקנה , בן שבעים לשיבה , בן שמונים לגבורה , בן תשעים לשוח , בן מאה T ?? כאלו : מת •? : ועבר - T ובטל " T מן ' העולם . " T T אם יש לכל גיל את המשמעות המיוחדת שלו , הרי שאי אפשר להתעלם מהנושא של יום הולדת ומהנושא של גיל . להחלפת הקידומת יש משמעות עמוקה . גדולי ישראל בכל הדורות , כמו רבי לוי יצחק מ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)