כתובה

שטר הכתובה הוא נכס צאן ברזל במסגרת הנישואין בישראל . יש מנהגים שונים , חלקם אף באו מתרבויות זרות , שנוספו עם השנים לעולם השמחה היהודי , ובעיקר לשמחת החתונה ולאירועים הנלווים אליה , אבל הכתובה קבועה משנים קדמוניות , והיא חלק בלתי נפרד מכל חתונה . יש מחלוקת בין הפוסקים , אם המקור לכתובה הוא מן התורה - מדאורייתא - או שחכמים הם שתיקנו אותה , והיא נחשבת תקנה מדרבנן . אולם לכל הדעות הכתובה מחויבת המציאות , והיא מחייבת כחוזה לכל דבר . אין היא חוזה בין חתן לכלה , אלא שטר התחייבות חד סטרי של חתן לכלתו , של בעל לאשתו . הרמב"ם , למשל , סובר ששמעון בן שטח , שהיה נשיא הסנהדרין בימי בית שני בתקופת אלכסנדר ינאי , הוא שתיקן את הכתובה . הוא היה זה שקבע שכל הנכסים של אדם - מקרקעין או מיטלטלין הנמצאים תחת ידו - יהיו משועבדים מיום הנישואין לפירעון הכתובה במקרה של גירושין או במקרה של פטירת הבעל . הכתובה היא מעין פוליסת ביטוח חיים של האישה . בספר שמות ( כא י ) מונה התורה את חובותיו העיקריים של הבעל כלפי אשתו : "שארה T" : כסותה : T : וענתה TT לא יגרע : . " 1 שארה - מזונותיה , כסותה - בגדיה , ועונתה - יחס...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)