כיסא של אליהו

מי שנכח בברית מילה , ודאי שם לב לכיסא המיוחד שעליו מניחים את התינוק . יש אפילו כיבוד מיוחד , שבמהלך טקס הברית מכבדים בו את אחד מנכבדי העדה - להניח את התינוק על אותו כיסא . זהו כיסאו של אליהו הנביא , שנקרא "מלאך , "הברית על שם הפסוק במלאכי ( ג א : ( "הנני שלח מלאכי TT ופנה דרך ' V V T ' לפני ... T T : ומלאך V הברית V אשר אתם ! * י" חפצים ? .. ? הנה בא .. - -ך . " מה לאליהו הנביא ולברית מילה ? הלא ברית המילה נקראת בריתו של אברהם אבינו . כך אנו מברכים : "אשר קידשנו במצוותיו , וציוונו להכניסו בבריתו של אברהם . "אבינו האדם הראשון שקיים את מצוות ברית המילה היה אברהם ( בראשית ת נ הקב"ה כרת עם אברהם ועם זרעו אחריו , איתנו , את ברית המילה . על הברית הזו , שכרת ה' עם אברהם , אומרת הגמרא במסכת נדרים : "גדולה מצוות מילה , שנכרתו עליה שלוש עשרה , "בריתות משום ששלוש עשרה פעמים חוזרת המילה ברית בתורה בהקשר למילה . אבל מה לאליהו הנביא ולבריתו של אברהם אבינו ? אליהו הנביא , מספרים לנו חז"ל , קיטרג על עם ישראל , ובמיוחד על מלכות אפרים שבשומרון , בימי אחאב מלך ישראל ואיזבל המלכה . אליהו הגלעדי שחי אז ...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)