ברית מילה

המצווה הראשונה בסדר המצוות המוטלות על כל אב ביחס לבנו , היא מצוות ברית המילה . תפקידיו של האב - להכניס את הבן למסגרת היהדות , תוך דאגה להקנות לו דרך חיים ולדרכנו לרכוש לו מקצוע , כדי שיוכל להקים בית בישראל - מתחילים מימיו הראשונים של הרך הנולד . לאחר שמונה ימים מלידת הבן , על האב להכניסו בברית המילה ואחר כך פדיון הבן ( אם הוא בכור . ( מכאן ואילך מתחילה מסכת החינוך והלימוד , כדי להכין את הבן אט אט לקבלת עול המצוות , ולהפכו לאדם טוב ומועיל לסביבתו . פעולת המילה נקראת ברית , בהיותה "אות ברית" החתומה ומוטבעת בבשרנו , כביטוי לקשר שבין עם ישראל והקב"ה . שלוש מצוות בתורה נקראו אות : ברית מילה , שבת ותפילין . אולם אות ברית מילה הוא החשוב מכולם , ומיומו השמיני ואילך נושא עמו כל איש מישראל את אות הברית הזה , ואינו נפרד ממנו כל חייו . אם רצה הבורא שבניו יהיו נימולים , מדוע לא בראם כך מלכתחילה ? התשובה לכך היא , שהקב"ה רצה להשאיר לאדם את האפשרות להגיע לשלמות העצמית מתוך בחירה חופשית , שלא יגיע אל המוכן , אלא יעבוד בכוחות עצמו . על האדם לעבר את תכונותיו הגולמיות ולמרק את חסרונותיו , וכך ישלים בעצמו...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)