לא תרצח

שני האחים הראשונים בעולם היו , כידוע , קין והבל . בהיותם בניו של אדם הראשון , קיבל כל אחד מהם שליטה על מחצית מנכסי העולם . קין נטל את הקרקעות והפך לעובד האדמה , והבל זכה במטלטלין ונעשה רועה צאן . ברבות הימים הביא קין מנחה לקדוש ברוך הוא מפרי האדמה מכל הבא ליד , בלי לברור את הפירות הטובים , ואילו הבל הביא מנחה מבכורות צאנו ומחלביהן , מן המובחר שבבהמותיו . כתוצאה מכך הקדוש ברוך הוא שעה אל הבל ואל מנחתו , ואל קין ומנחתו לא פנה . קין כעס וקינא באחיו , ואז , מספרת לנו התורה ( בראשית ד ח : ( "ויאמר קין אל הבל .. .. אחיו T ויהי בהיותם בשדה ויקם 1 קין אל הבל אחיו ? . "ויהרגהו מיד : T : VT " : T Y Y V TV TT לאחר מכן שואל אותו א לוהים ( פסוק ט : ( "אי חבל אחיך" וקין עונה "לא ןדעתי השמר אחי אנכי" לאחר שקין לא ניצל את ההזדמנות להביע חרטה , אומר לו הקדוש ברוך הוא : "מה עשית קול דמי אחיך צעקים אלי . "מן האךמה הפשע שברצח אינו רק נטילת נפשו של הנרצח , שכן גדיעת חייו של אדם אחד גודעת במקרים רבים את חייהם של כל אלה התלויים בו - " קול דמי אחיך צ £ קים אלי" - דמיהם של הילדים שלא נולדו , של בני ה...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)